mg游戏app-摆脱电子游戏mg官方网站-APP下载

mg游戏app-摆脱电子游戏mg官方网站-APP下载

跳转到主要内容
全区广播讯息

mg游戏app接种信息
页面的顶部

 
所有12岁及以上的个人都有资格接种疫苗
 
请按以下连结浏览免预约/免预约的疫苗接种诊所地点, 日期, 还有可以预约的时间.
 
你也可以把你的邮编发短信到438829,或者打电话1-找到你附近的诊所.
 
* * * * * * * * * * * * * * * *
Información sobre la Vacuna contra mg游戏app
今天是12岁años儿子的生日. 
 
2019冠状病毒病疫情的真空控制形式:
Envíe un mensaje de texto con su código postal al 438829
Llame al 1 -
 
* * * * * * * * * * * * * * * *

Thông tin về thuốc chủng ngừa mg游戏app

Mọ我ngườ我từ12你ổtrởlenđhộ我đủđều kiệnđểđược当时ngừ.
 
Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đều có thể chích ngừa. Không cần phải làm hẹn!
Các cách tìm vắc xin mg游戏app gần nhà quý vị:
Tin nhắn mã số vùng của quý vị đến số 438829
Gọi vào số 1-

mg游戏app的愿景
页面的顶部

每一个 为大学和职业生涯做好准备的学生和毕业生有能力改变他们的生活,并在全球化的社会中茁壮成长.

mg游戏app的使命
页面的顶部

mg游戏app一致决定以创造安全, 动态和相关的学习环境,激发批判性思维, 解决问题和创新.

核心价值观
页面的顶部

卓越的承诺:

mg游戏app相信,通过开放、探究和合作的文化,mg游戏app将不断改进.  mg游戏app尊重那些勇于承担责任、展现创造力和积极主动的人.

 

多样性:

mg游戏app认为多样性是一种宝贵的财富,它丰富了mg游戏app的世界观,加强了mg游戏app的社区.

 

股票:

mg游戏app分配资源、发展实践和培养心态来确保这一点 每一个 学生达到或超过标准.

 

包容:

mg游戏app通过尊重他人的过程来树立个人和职业的诚信, 透明、主动地让家长参与进来, 学生, 摆脱电子游戏mg官方网站和社区.

 

专业能力:

mg游戏app相信和投资的发展 每一个 mg游戏app系统中的员工和志愿者.

mg游戏app
页面的顶部

日历页面的顶部

  • 摆脱电子游戏mg官方网站网络日历
日历
日历